ประกาศ ลิงค์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายขัดข้อง 5/4/2554

ประกาศ ลิงค์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายขัดข้อง 5/4/2554

เมื่อวันที่ 5/4/2554 เวลาประมาณ 10.00น. ลิงค์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายระหว่างศูนย์พณิชยการพระนคร-ศูนย์เทเวศร์ (CAT Link) ขัดข้อง ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังประสานงานกับทาง CAT เพื่อให้แก้ไขปัญหาดังกล่าว

ประกาศ ลิงค์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายขัดข้อง 23/3/2554

ประกาศ ลิงค์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายขัดข้อง 23/3/2554

เมื่อวันที่ 23/3/2554 เวลาประมาณ 20.00น. ลิงค์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายระหว่างศูนย์พณิชยการพระนคร-ศูนย์เทเวศร์ (CAT Link) ขัดข้อง ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบสาเหตุ โดยจะใช้ลิงค์สำรองไปก่อนในระหว่างกำลังดำเนินการเเก้ไขปัญหา ซึ่งมีผลให้การใช้งานระบบเครือข่ายค่อนข้างช้าในช่วงนี้

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “ระบบควบคุมศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 2011”

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “ระบบควบคุมศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 2011”

เมื่อวันที่  7-8/3/2554 เจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มงานระบบเครือข่าย สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “ระบบควบคุมศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 2011” เพื่อนำ software ที่พัฒนาขึ้นใหม่มาใช้ควบคุมศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองและกำหนดมาตรฐานในการให้บริการสำหรับทุกศูนย์ เเลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการบริหารงานในศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

ระบบเครือข่าย ศูนย์พณิชยการพระนครขัดข้อง

ระบบเครือข่าย ศูนย์พณิชยการพระนครขัดข้อง

เมื่อวันที่ 7/1/2554 เวลาประมาณ 14.20-14.40 น. ส่งผลให้การใช้งานระบบเครือข่ายช้าลงผิดปกติ ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบสาเหตุ… จากการตรวจสอบคาดว่าเกิดจาก ลิงค์วงจรการสื่อสารของ CAT ขัดข้อง ประมาณ 20 นาที

Link เชื่อมต่อต่างประเทศขัดข้อง 27/12/2553

Link เชื่อมต่อต่างประเทศขัดข้อง 27/12/2553

เมื่อวันที่ 27/12/2553 เวลาประมาณ 10.30-12.00 น. link เชื่อมต่อออกไปยังต่างประเทศเกิดขัดข้อง ส่งผลให้ ไม่สามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นต่างๆที่มีเซิร์ฟเวอร์อยู่ต่างประเทศได้ แต่ทั้งนี้ยังสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ในประเทศได้ตามปกติ

งานสำรวจระบบเครือข่าย โชติเวช

งานสำรวจระบบเครือข่าย โชติเวช

เตรียมข้อมูลระบบเครือข่ายเดิมและสำรวจสภาพของอุปกรณ์เครือข่ายเดิม เพื่อเข้าปรับปรุงระบบเครือข่ายหลังจากคณะคหกรรมย้ายสำนักงานไปที่ตึกใหม่

ตรวจสอบความพร้อมระบบเครือข่าย ณ ตึกใหม่ โชติเวช

ตรวจสอบความพร้อมระบบเครือข่าย ณ ตึกใหม่ โชติเวช

วันที่ 23/11/2553 ส่งเจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าตรวจสอบความพร้อมของระบบเครือข่าย ณ ตึกใหม่ โชติเวช ก่อนเปิดให้บริการ

งานปรับปรุงห้อง Server ศูนย์เทเวศร์ 23/11/2553

งานปรับปรุงห้อง Server ศูนย์เทเวศร์ 23/11/2553

เพิ่มตู้ Rack 1 ตู้เพื่อรองรับเครื่องคอมพิวเตอร์ server ชนิด tower จำนวน 6 เครื่อง –  เดินสายไฟเบอร์ใหม่ 1 จุด –  ติดตั้งและคอนฟิก Switch L2 24 port

ปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย หอพักนักศึกษาจีน

ปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย หอพักนักศึกษาจีน

เมื่อวันที่ 19/11/2553 ส่งเจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย ณ หอพักนักศึกษาจีน โดยจัดสรรหมายเลข IP Address สำหรับอุปกรณ์ไร้สายเพิ่มเติม เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้

ระบบเครือข่าย ศูนย์พณิชยการพระนครขัดข้อง

ระบบเครือข่าย ศูนย์พณิชยการพระนครขัดข้อง

เมื่อวัีนที่ 8/11/2553 เวลา 16.30 น. สาเหตุเกิดจาก อุปกรณ์เครือข่ายชำรุดและลิงค์ของการสื่อสารขัดข้องมีผลให้ศูนย์พณิชยการพระนครไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายได้ตั้งเต่เวลาดังกล่าว ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการเเก้ไข update 8/11/2553  16.35 น.  :  เจ้าหน้าที่ศูนย์พณิชยการพระนครเข้าทำการตรวจสอบอุปกรณ์เบื้องต้นและรายงานสู่ส่วนกลาง 8/11/2553  18.00 น.  :  สลับ Link สำรอง(WIFI-Link) ขึ้นมาใช้งานเเทน Link ของการสื่อสาร(CAT-Link) แต่ Link ไม่ up 9/11/2553  7.00 น.  :  ส่งเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางเข้าตรวจสอบพื้นที่ 9/11/2553  10.30 น.  :  เปลี่ยนอุปกรณ์เครือข่ายสำรองแทนตัวที่ชำรุด 9/11/2553  16.00

Page 13 of 14« First...1011121314