เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2554 ทางสำนักวิทยบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปปรับปรุงห้องเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server Room) ซึ่งจะทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ได้มากขึ้น และเพื่อรองรับระบบใหม่ๆในอนาคต

DSCN3293-300x225 DSCN3294-300x225 DSCN3295-225x300 DSCN3296-300x225 DSCN3297-300x225 DSCN3298-300x225 DSCN3299-300x225 DSCN3300-300x225 DSCN3301-300x225 DSCN3302-300x225 DSCN3303-300x225 DSCN3304-300x225 DSCN3305-225x300 DSCN3306-300x225 DSCN3307-300x225 DSCN3309-225x300 DSCN3310-300x225 DSCN3311-300x225 DSCN3312-300x225 DSCN3313-300x225 DSCN3314-300x225 DSCN3315-300x225 DSCN3316-300x225 DSCN3317-300x225

ปรับปรุงห้อง SERVER ศูนย์เทเวศน์
Tagged on:                 

One thought on “ปรับปรุงห้อง SERVER ศูนย์เทเวศน์

  • 01/12/2011 at 9:30 PM
    Permalink

    พระนครเหนือจ้า

Leave a Reply