ปรับปรุงระบบไฟฟ้าของห้อง Server ในวันที่ 4-5 และ10-11 ธันวาคม 2554

ปรับปรุงระบบไฟฟ้าของห้อง Server ในวันที่ 4-5 และ10-11 ธันวาคม 2554

เนื่องจากทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะทำการปรับปรุงระบบไฟฟ้าของห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server Room) ในระหว่างวันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2554 เวลา 15.30น. ถึงวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2554 เวลา 6.30น. และ วัน 10 – 11 ธันวาคม 2554 เวลา 10.00 เป็นต้นไป โดยระหว่างที่ทำการปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาจจะทำให้ระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบบริการสารสนเทศบางระบบให้บริการไม่ได้

ปรับปรุงห้อง SERVER ศูนย์เทเวศน์

ปรับปรุงห้อง SERVER ศูนย์เทเวศน์

เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2554 ทางสำนักวิทยบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปปรับปรุงห้องเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server Room) ซึ่งจะทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ได้มากขึ้น และเพื่อรองรับระบบใหม่ๆในอนาคต

ระบบ Wireless Authenticated ตึกครุศาสตร์ฯ(ตึกใหม่)

ระบบ Wireless Authenticated ตึกครุศาสตร์ฯ(ตึกใหม่)

แจ้งการเข้าใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless Network Service) ที่ตึกครุศาสตร์ฯ (ตึกใหม่) 1. เมื่อทำการค้นหา  Wireless จะพบชื่อ “WIFI-RMUTP” ให้ทำการเชื่อต่อ 2. เมื่อทำการเชื่อต่อระบบเครือข่ายไร้สายจะพบหน้า “Authenticated” ของ “Ruckus” 3. ให้ใส่ชื่อผู้งานและรหัสผ่านที่ได้ลงทะเบียนจากระบบ Rmutp Passport 4. เมื่อท่านใส่รหัสผ่านเสร็จแล้วให้ กด “continue” เพื่อเข้าใช้ระบบ “internet” ตามปกติ

ตรวจสอบความพร้อมของระบบเครือข่าย ณ ตึกคุรุศาสตร์ฯ(ตึกใหม่)

ตรวจสอบความพร้อมของระบบเครือข่าย ณ ตึกคุรุศาสตร์ฯ(ตึกใหม่)

เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2554 ทางเจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้่าไปตรวจสอบระบบเครือข่าย ที่ตึกครุศาสตร์ฯ (ตึกใหม่) โดยตรวจสอบการทำงานของระบบเครือข่ายเพื่อรองรับการทำงานของระบบดังนี้ 1. ระบบเครือข่ายแบบมีสาย (Wire Network Service) 2. ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless Network Service)

ปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย (wifi)

ปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย (wifi)

เมื่อวันที่ 22 พ.ย. พ.ศ. 2554 ทางสำนักวิทยบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ ได้ทำการปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย (wifi) ซึ่งจะทำให้การใช้งานผ่านเครือข่ายมีประสิทธิภาพมากเพิ่มขึ้น ข้อแนะนำสำหรับการใช้งาน 1 ลงชื้อเข้าใช้ WIFI-RMUTP 1 ครั้ง ใช้งานได้ 3 ชม 2 ถ้าไม่มีการใช้งาน Internet ภายใน 20 นาที ระบบจะทำการ sing out ให้โดยอัตโนมัติ 3 สำหรับผู้ใช้งาน 1 Account สามารถใช้งานพร้อมกันได้ 1 เครื่องเท่านั้น 4 ผู้ที่ยังไม่มี Account สามารถลงทะเบียน RMUTP

ไฟฟ้าดับ ณ ศูนย์เทเวศน์ 20/11/2554

ไฟฟ้าดับ ณ ศูนย์เทเวศน์ 20/11/2554

เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2554 เวลา 13.00 น. เกิดเหตุไฟฟ้าดับ ซึ่งอุปกรณ์สำรองไฟฟ้า (ups) ที่จ่ายไฟฟ้าสำรองให้กับห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (server) สามารถจ่ายไฟฟ้าสำรองได้ประมาณ 10 นาที จึงจำเป็นต้องต้องปิดระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (server) เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นตามมาภายหลัง ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวจะทำให้ไม่สามารถใช้งานผ่านระบบเครือข่ายและระบบบริการต่างๆของทางมหาวิทยาลัยได้ ชั่วคราว จนกระทั่งเวลา 16.00 น. กระแสไฟฟ้าได้มาใช้งานได้ตามปกติ และทางเจ้าหน้าที่ได้ทยอยเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (server) และระบบบริการต่างๆของมหาลัยได้ตามเดิม