แจ้งการเข้าใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless Network Service)
ที่ตึกครุศาสตร์ฯ (ตึกใหม่)

1. เมื่อทำการค้นหา  Wireless จะพบชื่อ “WIFI-RMUTP” ให้ทำการเชื่อต่อ

2. เมื่อทำการเชื่อต่อระบบเครือข่ายไร้สายจะพบหน้า “Authenticated” ของ “Ruckus

3. ให้ใส่ชื่อผู้งานและรหัสผ่านที่ได้ลงทะเบียนจากระบบ Rmutp Passport

4. เมื่อท่านใส่รหัสผ่านเสร็จแล้วให้ กด “continue” เพื่อเข้าใช้ระบบ “internet” ตามปกติ

ระบบ Wireless Authenticated ตึกครุศาสตร์ฯ(ตึกใหม่)

One thought on “ระบบ Wireless Authenticated ตึกครุศาสตร์ฯ(ตึกใหม่)

  • 01/12/2011 at 9:34 PM
    Permalink

    พระนครเหนือสักที

Leave a Reply