แก้ไขปัญหาระบบเครือข่ายศูนย์ พณิชการพระนคร

แก้ไขปัญหาระบบเครือข่ายศูนย์ พณิชการพระนคร

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 ทางงานพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารได้เข้าทำการแก้ไปปัญหาการใช้งานระบบเครือข่ายภายในห้อง 2301,7306,7206,2405,7304,7204 ศูนย์พณิชยการพระนครจนสามารถใช้งานได้เป็นที่เรียบร้อย  

ติดตั้งจุดกระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย งาน Open House

ติดตั้งจุดกระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย งาน  Open House

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 ทางกลุ่มงานพัฒนาเครือข่ายได้เข้าทำการติดตั้งจุดกระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สายเพิ่มเติมภายในห้องประชุม อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ เนื่องจากมีการจัดงาน Open House ซึ่งมีการใช้งานระบบเครือข่ายในการทำกิจกรรม ดังนั้นทางกลุ่มงานได้ทำการเพิ่มจุดกระจายสัญญาณเพื่อรองรับการใช้งานให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แก้ไขปัญหากล้องวงจรปิด ศูนย์พณิชยการพระนคร

แก้ไขปัญหากล้องวงจรปิด ศูนย์พณิชยการพระนคร

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2259 กลุ่มงานเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารได้ทำการเข้าแก้ไขปัญหากล้องวงจรปิด ที่ศูนย์พณิชการพระนคร ที่มีปัญหาการ Down หลายๆตัว และระบบโทรศัพท์ใช้การไม่ได้จากการตรวจสอบ พบว่าตู้กระจายสัญญาณเครือข่าย เกิดปัญหาจากระบบจ่ายไฟสำรอง (UPS)  เสีย ทำให้อุปกรณ์กระจายสัญญาณไม่สามารถทำงานได้ จึงได้ทำการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อย    

วันที่ 26 สิงหาคม 2556 ติดตั้งไวไฟ อาคาร 90 ปี

วันที่ 26 สิงหาคม 2556 ติดตั้งไวไฟ อาคาร 90 ปี

เนื่องจากโครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายของศูนย์ พณิชการพระนคร กลุ่มงานเครือข่ายจึงเข้าทำการติดตั้ง ตัวกระจายสัญญาณไร้สาย (Access Points) ณ ตึก 90 ปี ในทุกๆ ชั้น เพื่อให้มีการกระจายสัญญาณได้อย่างทั่วถึง และครอบคลุม ในส่วนของอาคารอื่นๆ ได้ทำการติดตั้งเรียร้อยหมดแล้ว

ลิงค์ไฟเบอร์ศูนย์พณิชยการพระนครขัดข้อง

ลิงค์ไฟเบอร์ศูนย์พณิชยการพระนครขัดข้อง

เมื่อวันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม 2556 ลิงค์ไฟเบอร์ที่เชื่อมต่อกับโหนดหลัก Uninet พญาไท เกิดการขัดข้อง ทำให้ศูนย์พนิชพระนคร ใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้ ทางกลุ่มงานเครือข่ายจึง ได้ย้ายให้วิ่งออกลิงค์สำรอง ที่ศูนย์เทเวศ จึงทำให้การใช้งานอินเตอร์เน็ตช้าลงบ้าง  และเมื่อวันจันทร์ ที่ 3 มิถุนายน 2556 ลิงค์ไฟเบอร์ได้กลับมาใช้งานได้ปกติ เรียบร้อยแล้ว ทางกลุ่มงานเครือข่าย ขอ อภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ  

ปรับปรุงระบบเครือข่าย ณ อาคารมงคลอาภา ศูนย์พณิชการพระนคร

ปรับปรุงระบบเครือข่าย ณ อาคารมงคลอาภา ศูนย์พณิชการพระนคร

เมื่อวันที่ 2  ธันวาคม 2554 สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปปรับปรุงระบบเครือข่ายและเดินสายใยแก้วนำแสง (fiber optic) ณ อาคารมงคลอาภาศูนย์พณิชการพระนคร ที่ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายได้  ซึ่งในขณะนี้สามารถใช้งานได้แล้วปกติ 2 ธค 2554  20.00 น