วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2556 ระบบเครือข่าย Internet ขัดข้อง

วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2556 ระบบเครือข่าย Internet ขัดข้อง

สืบเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุรถชนเสาไฟฟ้า บริเวณสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา  ทำให้ระบบเครือข่าย Internet ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครใช้งานไม่ได้ จึงขอแจ้งให้ทราบและขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย