การติดตั้งMAC OS X จากแผ่นDVD

การติดตั้งMAC OS X จากแผ่นDVD

  การติดตั้ง Mac OS X Lion จากแผ่น DVD 1. เปิดเครื่องแล้วกดปุ่ม Option ค้างไว้ จะเห็นหน้าต่างแสดงรายการอุปกรณ์ 2. เลือก Icon DVD แล้วกด Enter 3. เลือกภาษาที่ต้องการใช้ระหว่างทำการติดตั้ง แล้วคลิกปุ่มถัดไป 4. เลือก Continue 4.1 หากต้องการจัดการพื้นที่ในการเก็บข้อมูลใหม่ให้ไปที่ Menu bar เลือก Go >> Disk Utility >> Disk Utility   4.2 หากต้องการ

การจับภาพบนจอ OS MAC

การจับภาพบนจอ OS MAC

การจับภาพหน้าจอบน OS X ของเครื่อง Mac แบ่งออกได้เป็น 4 วิธีหลัก ๆ ดังนี้ครับ 1.) ใช้ปุ่มลัด กด Command (⌘) + Shift + 3 เพื่อจับภาพทั้งหน้าจอได้ทันที 2.) กด Command (⌘) + Shift + 4 แล้วลากคลุมเฉพาะบริเวณที่ต้องการจับภาพ 3.) กด Command (⌘) + Shift + 4 แล้วกดแป้น Spacebar จากนั้นคลิกบนหน้าต่างที่ต้องการจับภาพ

การจับแผ่นwindowsลงในusb

การจับแผ่นwindowsลงในusb

การจับแผ่นWindowsลงในUSB สิ่งที่ต้องเตรียม – แผ่นติดตั้ง Windows 7 – แฟลชไดร์ฟ หรือ External Harddisk ก็ได้ ขั้นต่ำ 4 GB – คอมพิวเตอร์ติดตั้ง Windows รุ่นไหนก็ได้ไม่เกี่ยง XP, 7,8 ได้หมดครับ จากนั้นเรียก CMD.EXE ขึ้นมาโดยพิมพ์ในช่อง Run หรือช่องค้นหาก็ได้ 1. ที่หน้า CMD พิมพ์ DISKPART แล้ว Enter เป็นการเรียกชุดคำสั่งจัดการกับฮาร์ดดิส และพาร์ติชันครับ ที่คอมมานด์จะเปลี่ยนจาก C:\… เป็น DISKPART> 2. จากนั้นให้พิมพ์คำสั่ง LIST

ติดตั้งเครือข่ายไร้สายเพิ่มเติม ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ติดตั้งเครือข่ายไร้สายเพิ่มเติม ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น6  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้ทำการติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย ณห้องประชุมกรมหลวง

ติดตั้งเครือข่ายไร้สายเพิ่มเติม ณ ห้องEducation ชั้น6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ติดตั้งเครือข่ายไร้สายเพิ่มเติม ณ ห้องEducation ชั้น6  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้ทำการติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย ณห้องEducation

ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเพิ่มเติม ณ ห้องประชุม LECTURE ROOM คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเพิ่มเติม ณ ห้องประชุม LECTURE ROOM คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

    เมื่อวันที่  กันยายน  2557  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้ทำการติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเพิ่มเติม ณ ห้องประชุม LECTURE ROOM   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม ระบบเครือข่าย Internet ขัดข้อง

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม ระบบเครือข่าย Internet ขัดข้อง

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม ระบบเครือข่าย Internet ขัดข้องอันเนื่องมาจากผู้ให้บริการ internet (ISP) มีปัญหาในการให้บริการ จึงทำให้การใช้งาน internet ภายในมหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ใช้การไม่ได้ชั่วคราว  จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย  

วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2556 ระบบเครือข่าย Internet ขัดข้อง

วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2556 ระบบเครือข่าย Internet ขัดข้อง

สืบเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุรถชนเสาไฟฟ้า บริเวณสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา  ทำให้ระบบเครือข่าย Internet ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครใช้งานไม่ได้ จึงขอแจ้งให้ทราบและขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย