วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2558 เข้าซ่อมบำรุง Outlet 4 จุด สาเหตุเกิดจาก Port ที่ตัว Switch 6224 และ 6248 บาง Port มีปัญหาจึงไม่สามารถใช้งานได้ ซึ่งขณะนี้สามารถแก้ไขปัญหาได้แล้ว

10922141_893436024040673_1698138169_n 10934237_893435900707352_264944824_n 10956141_893435920707350_1450349646_n

เข้าซ่อมบำรุงระบบเครือข่าย กองแผนชั้น 5 ตึกอธิการบดี