ซ่อมบำรุงสาย LAN ห้องพยาบาล(ศูนย์พระนครเหนือ)

ซ่อมบำรุงสาย LAN ห้องพยาบาล(ศูนย์พระนครเหนือ)

วันที่ 6 พฤษภาคม 2558  เจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับแจ้งจากทางห้องพยาบาล(ศูนย์พระนครเหนือ) เรื่องระบบ network ไม่สามารถใช้งานได้  เจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจสอบหาสาเหตุ ซึ่งพบว่าสาย LAN ที่ภายนอกอาคารขาด เนื่องจากหนูกัด  เจ้าหน้าที่จึงดำเนินการเปลี่ยนสาย LAN และใส่ท่อ flex พร้อมทั้งตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ  ระบบจึงสามารถใช้งานได้ตามปกติ  

ติดตั้ง switch ห้อง Smart classroom และ E-classroom

ติดตั้ง switch ห้อง Smart classroom และ E-classroom

วันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 ได้นำ switch ไปติดตั้งที่ห้อง Smart classroom และ E-classroom ที่ตึกโรงอาหาร และ ตึกคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ มทร.พระนคร ศุนย์พระนครเหนือ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอใช้ห้องเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อการอบรม E-Doc

คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอใช้ห้องเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อการอบรม E-Doc

เนื่องด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดอบรมภายในเกี่ยวกับเรื่องการใช้งานระบบสารบรรณอีเล็กทรอนิกส์ให้แก่บุคลากร ได้แก่ อาจารย์และเจ้าหน้าที่ โดยจัดอบรมขึ้นในวันที่ 9-10 เมษายน 2558 โดยได้เชิญวิทยากรจากสำนักวิทยบริการเป็นอบรมให้กับบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยวันแรกมีอาจารย์เข้าอบรม จำนวน 52 คน และวันที่สอง มีเจ้าหน้าที่เข้าอบรมจำนวน 35 คน

ระบบไฟฟ้าดับ ทำให้ระบบเน็ตเวิรก์ไม่สามารถให้บริการได้ (พระนครเหนือ)

ระบบไฟฟ้าดับ ทำให้ระบบเน็ตเวิรก์ไม่สามารถให้บริการได้ (พระนครเหนือ)

เมื่อจากวันที่ 4 เมษายน 2558 ช่วงเวลา 10.40 น. เนื่องจากมีเหตุลมพัดแรงและฝนตกทำให้สายไฟฟ้าชำรุด ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงได้ทำการแจ้งการไฟฟ้านครหลวง ให้เข้ามาดำเนินการแก้ไขเหตุดังกล่าว เป็นเหตุให้ไฟดับในห้องเซิฟเวอร์ศูนย์พระนครเหนือ ซึ่งเวลา 15.00 ระบบไฟฟ้ากลับมาใช้ได้ปกติเรียบร้อยแล้ว

ประกาศปิดปรับปรุงระบบเครือข่าย

ประกาศปิดปรับปรุงระบบเครือข่าย

ประกาศ ในวันพุธที่ 18 มีนาคม 2558 ทางกลุ่มงานระบบเครือข่ายจะทำการปรับปรุงระบบเครือข่าย มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ  ทำให้ในวันเเละเวลาดังกล่าวไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายได้

ปรับปรุงระบบเครือข่ายศูนย์พณิชยการพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ และศูนย์เทเวศร์

ปรับปรุงระบบเครือข่ายศูนย์พณิชยการพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ และศูนย์เทเวศร์

วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป มีการปรับปรุงระบบเครือข่าย ณ ศูนย์พณิชยการพระนครและศูนย์พระนครเหนือ ในช่วงเวลาดังกล่าวจะทำให้ไม่สามารถใช้งานเครือข่ายได้ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกครับ

วันพุธที่ 11 มีนาคม 2558 ติดตั้งอุปกรณ์เน็ตเวิร์กเชื่อมต่อ fiber optic ห้องชาร์ปไฟฟ้า ศูนย์พระนครเหนือ

วันพุธที่ 11 มีนาคม 2558 ติดตั้งอุปกรณ์เน็ตเวิร์กเชื่อมต่อ fiber optic ห้องชาร์ปไฟฟ้า  ศูนย์พระนครเหนือ

วันพุธที่ 11 มีนาคม 2558 ทางกลุ่มงานเครือข่าย ติดตั้งอุปกรณ์เน็ตเวิร์ก OmniSwitch 6250 เชื่อมต่อ fiber optic  อาคารเรียนและปฎิบัติการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ชั้น 5 ห้องชาร์ปไฟฟ้า  ศูนย์พระนครเหนือ

ปรับปรุงระบบเครือข่ายศูนย์พณิชยการพระนครและศูนย์พระนครเหนือ

ปรับปรุงระบบเครือข่ายศูนย์พณิชยการพระนครและศูนย์พระนครเหนือ

วันอังคาร ที่ 10 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป จะมีการปรับปรุงระบบเครือข่าย ณ ศูนย์พณิชยการพระนครและศูนย์พระนครเหนือ ในช่วงเวลาดังกล่าวจะทำให้ไม่สามารถใช้งานเครือข่ายได้ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกครับ