วันที่ 13 ตุลาคม 2558 ทางกลุ่มงานเครือข่ายได้เข้าทำการเปลี่ยนตัวกระจายสัญญาณ WIFI จาก AP 92 เป็น AP 205  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสัญญาณ จำนวน 17 จุด ดังนี้

 1. NBK_0402_Self
 2. NBK_0401_OutsideLibrary
 3. NBK_0401_Library2
 4. NBK_0201_Regis
 5. NBK_0201_KM
 6. NBK_0202_Finance
 7. NBK_0802_Meeting2
 8. NBK_0801_Teacher
 9. NBK_0502_Teacher
 10. NBK_2201_Teacher
 11. NBK_2202_3201(เพิ่ม)
 12. NBK_2201_1102(เพิ่ม)
 13. NBK_2202_1202(เพิ่ม)
 14. NBK_2501_Teacher
 15. NBK_2503_Hallway
 16. NBK_1304_StudentAffair
 17. NBK_1802_Teachar

 

32965

32968

32978

32981

32993

32996

 

 

 

 

 


 

 

 

เปลี่ยนตัวกระจายสัญญาณ WIFI ศูนย์พระนครเหนือ
Tagged on: