การจับแผ่นwindowsลงในusb

การจับแผ่นwindowsลงในusb

การจับแผ่นWindowsลงในUSB สิ่งที่ต้องเตรียม – แผ่นติดตั้ง Windows 7 – แฟลชไดร์ฟ หรือ External Harddisk ก็ได้ ขั้นต่ำ 4 GB – คอมพิวเตอร์ติดตั้ง Windows รุ่นไหนก็ได้ไม่เกี่ยง XP, 7,8 ได้หมดครับ จากนั้นเรียก CMD.EXE ขึ้นมาโดยพิมพ์ในช่อง Run หรือช่องค้นหาก็ได้ 1. ที่หน้า CMD พิมพ์ DISKPART แล้ว Enter เป็นการเรียกชุดคำสั่งจัดการกับฮาร์ดดิส และพาร์ติชันครับ ที่คอมมานด์จะเปลี่ยนจาก C:\… เป็น DISKPART> 2. จากนั้นให้พิมพ์คำสั่ง LIST

การใช้โปรแกรม nuttcp ในการทดสอบเครือข่าย

1. ดาวน์โหลดโปรแกรมจาก Click Dowloads Nuttcp 2. แตกไฟล์ไว้ในไดร์ฟ C:\ 3. RUN คำสั่ง CMD 4. ฝั่ง server run คำสั่ง C:\>nuttcp -S 5. ฝั่ง client run คำสั่ง C:\>nuttcp -i1 -w2M -T60 Ip_server_hostname    

การใช้โปรแกรมPutty เพื่อเปลี่ยน Vlan

การใช้โปรแกรมPutty เพื่อเปลี่ยน Vlan

  –          เปิดโปรแกรม Putty เลือก Serial ใต้ Serial Line พิมพ์ ชื่อคอมพิวเตอร์ตัวเอง ตัวอย่าง  com1 เป็นต้น แล้วเลือก Open เมื่อ เลือก แล้วจะขึ้น หน้าต่าง Configuration –          พิมพ์password  เมื่อเข้าระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย # หลังชื่อคอนโทรลเลอร์ เช่น LS6248_SA_PC_FL2# –          พิมพ์ Enable เพื่อเปิดการใช้งาน คำสั่งลัด โดยการกดTab –          พิมพ์ show running-config เป็นการดูข้อมูลทั้งหมดของ คอนโทรลเลอร์