–          เปิดโปรแกรม Putty เลือก Serial ใต้ Serial Line พิมพ์ ชื่อคอมพิวเตอร์ตัวเอง ตัวอย่าง  com1 เป็นต้น

แล้วเลือก Open เมื่อ เลือก แล้วจะขึ้น หน้าต่าง Configuration

–          พิมพ์password  เมื่อเข้าระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย # หลังชื่อคอนโทรลเลอร์ เช่น LS6248_SA_PC_FL2#

–          พิมพ์ Enable เพื่อเปิดการใช้งาน คำสั่งลัด โดยการกดTab

–          พิมพ์ show running-config เป็นการดูข้อมูลทั้งหมดของ คอนโทรลเลอร์ เช่น vlan database vlan ทั้งหมด โชว์ PC ทั้งหมด ใน คอนโทรลเลอร์ การใช้งาน vlan ของ PC

–          พิมพ์ Configuration เป็นการเข้าโหมดการ Configuration

งานนี้เป็นการย้ายvlan จากvlan ที่ย้ายไป กลับ vlan เดิม

–          พิมพ์ interface range ethernet e(1-48) เพื่อเข้าไปเลือกพอร์ทที่จะทำการย้าย

–          พิมพ์ switchport access vlan เลขvlan เพื่อเข้าไปทำการย้าย vlan เช่น เดิม2341 ไป 1626

–          พิมพ์exit เพื่อออกจากโหมด

–          พิมพ์  copy running-config startup-config เป็นการsave หลังจากที่ทำการย้าย vlan

–          เมื่อเสร็จแล้วให้ทำการ พิมพ์ show running-config อีกครั้ง เพื่อตรวจสอบว่า ถูกต้องหรือยัง

***ทริค เมื่อเปิดใช้ enable สามารถพิมพ์คำสั่งแบบย่อแล้วกดTab เพื่อเป็นคำสั่งเต็ม

หน้าต่างโปรแกรมPutty

putty (Copy)

 

หน้าต่างการย้าย Vlan

conput (Copy)

ดาวน์โหลดโปรแกรม ได้ ที่นี่ putty

 

 

การใช้โปรแกรมPutty เพื่อเปลี่ยน Vlan

Leave a Reply