1.เชื่อมต่อสาย LAN หรือ สาย serial เข้ากับตัว สวิทซ์

2.ลงโปรแกรม putty เพื่อใช้ login และใช้คำสั่ง ลงโปรแกรม Solorwinds TFTP เพื่อใช้เชื่อมต่อ ข้อมูลกับ สวิทซ์

3.เปิดโปรแกรม putty และ โปรแกรม Solorwinds TFTP ไว้ก่อน และทำการ login เข้า สวิทซ์

คำสั่งที่ใช้กับสวิทซ์

dir = ดูรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดใน Folder ของ สวิทซ์

Copy flash : ชื่อไฟล์ TFTP: IP เครื่องตัวเอง ชื่อไฟล์ = คัดลอกไฟล์ที่ต้องการจากสวิทซ์ ออกมา

Copy TFTP: IP เครื่องตัวเอง ชื่อไฟล์  flash : ชื่อไฟล์  = นำไฟล์ที่ต้องการไปวางใน สวิทซ์ (ต้องนำไฟล์ไปวางใน C:TFTP-Root)

delete filename ชื่อไฟล์ = ลบไฟล์ที่ต้องการจากสวิทซ์

ตัวอย่าง

copy flash: macauth_29012013 tftp: 172.20.0.99 macauth_29012013 = คัดลอกไฟล์

copy tftp: 172.20.0.99 chaweng flash: chaweng  = นำไฟล์ไปวางในControler (ต้องนำไฟล์ไปวางใน C:TFTP-Root)

delete filename chaweng = ลบไฟล์

ดูรายละเอียดการส่งได้ที่ หน้าต่าง ของโปรแกรมSolarwinds

solarwids2

สามารถ ดาวโหลดโปรแกรม ได้ที่นี่ putty SolarWinds-TFTP-Server

การใช้โปรแกรม Solarwinds TFTP เพื่อย้ายข้อมูลจากสวิทซ์

Leave a Reply