1407916877973     1407916882567

1407916879468     1407916881326

วันที่ 13 สิงหาคม 2557 ได้ทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ Switch กองกลางชั้น 1 ตึกอธิการบดี

เปลี่ยนอุปกรณ์ Switch กองกลางชั้น 1 ตึกอธิการบดี

Leave a Reply