1.คลิกขวาที่รูปวินโดว์มุมล่างซ้ายเลือก command prompt หรือ กดปุ่ม Ctrl+r จะปรากฎหน้าต่าง RUN

1

2.เมื่อหน้าต้างRUNขึ้นมาแล้วให้พิมพ์ shell:startupแล้วกด ok

2

3.จะแสดงที่อยู่ของโฟลเดอร์startup ให้คลิกขวา เลื่อนเมาส์มาที่ new กดเลือกที่ shortcut

3

4.จะปรากฎหน้าต่าง create shortcut เลือกที่ browse และทำการเลือกที่อยู่ของโปรแกรมซึ่งจะเป็น.exe ในตัวอย่างนี้จะเลือกโปรแกรม firefox เลือกแล้วกด ok

4

5.จะได้ตามนี้ กด next

5

6. กด finish

6

7.เสร็จสิ้นการสร้าง startup

7

การสร้างstartupบนWindows8.1
Tagged on: