เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2557 ทางเจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการฯ ได้ทำการเปลี่ยนswitchที่อาคาร5ชั้น4หน้าห้องพักอาจารย์คหกรรมศาสตร์ตัวเก่าจากเดิมมี8พอร์ท เป็น 24พอร์ท เพื่อรองรับการเพิ่มเครือข่ายในภายภาคหน้า

1 2 3

เปลี่ยนอุปกรณ์ Switch