การเซฟหน้าจอ บน keyborad ด้วยโปรแกรม dropbox แบบง่าย โดยไม่ต้อง copy ไปว่างบนโปรแกรม paint มีขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

1. ไปที่ https://www.dropbox.com/downloading เพื่อทำการ download program dropbox ดังรูป

000

2. ทำการลงโปรแกรม dropbox ลงในเครื่องดังรูป

001 002

3. เมื่อลงโปรแกรมเสร็จเรียบร้อย ใช้ใส่ user password ดังรูป

003

4. เมื่อใช้ user password เรียบร้อยให้ทำการเปิดใช้การเชื่อมต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์กับ dropbox ดังรูป

004

5. เมื่อเรากด ปุ่ม Print Sceen SysRq บน keybord

keyborad

6. จะเป็น folder dropbox อยู่ใน my computer ของเรา ซึ่งจากตรงนี้ ให้เราไปที่ folder Screenshots ดังรูป

006 005

ข้อมูลรูปภาพจะเก็บไว้ใน folder Screenshots ซึ่งเป็นการเซฟภาพบนหน้าจอแบบรวดเร็วและง่ายในการจัดการรูปดังกล่าว

การเซฟหน้าจอ พบ keyborad ด้วยโปรแกรม dropbox (Print Screen SysRq)
Tagged on: