เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2554 สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบระบบเครือข่ายภายในห้องเรียนคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ชั้น3 ซึ่งภายหลังจากการตรวจสอบพบว่าเกิดจากการ Loop กันของสัญญาณจึงทำให้ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายได้ โดยทางเจ้าหน้าที่ได้พบว่ามีการนำสาย Lan พ่วงจาก Outlet(เต้าเสียบสายlan ตัวเมีย) ไปยังอีก Outlet นึงจึงทำให้เกิดอาการ Loop และไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายได้ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วและสามารถใช้งานได้ตามปกติ  14 ธ.ค. 2554 18.30 น.

DSCN3618-300x225 DSCN3619-300x225 DSCN3620-300x225 DSCN3622-300x225 DSCN3623-300x225 DSCN3625-300x225 DSCN3626-300x225

แก้ไขระบบเครือข่ายขัดข้อง ณ ห้องคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

Leave a Reply