เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2554 เวลาประมาณ 17.00 น. ได้เกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องทำให้ไฟฟ้าดับเป็นเวลานาน ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ห้องserver จึงจำเป็นต้องปิดระบบทั้งหมดเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์ต่างๆ จึงมีผลทำให้ ศูนย์การเรียนต่างๆ (พณิชยการพระนคร,พระนครเหนือ,โชติเวช,ชุมพรเขตอุดมศักดิ์,เทเวศน์) จะไม่สามารถใช้งานบนระบบเครือข่ายได้ และในเวลา 18.00 น ไฟฟ้าได้มาตามปกติ ทางเจ้าหน้าที่ได้ทยอย เปิดเครื่องserver และระบบริการต่างๆให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้ว

DSCN3611-300x225 DSCN3612-300x225 DSCN3613-300x225 DSCN3615-300x225 DSCN3617-300x225

13ธ.ค.2554 ไฟฟ้าดับ-ศูนย์เทเวศน์

One thought on “13ธ.ค.2554 ไฟฟ้าดับ-ศูนย์เทเวศน์

  • 14/12/2011 at 4:40 PM
    Permalink

    พระนครเหนือไมไวไฟลใช้ไม่ได้

Leave a Reply