เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2554 เจ้าหน้าที่สำนักวิืทยบริการได้ลงพื้นที่สำรวจระบบเครือข่ายศูนย์พณิชการพระนคร ตึกบริหารและศูนย์ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เพื่อจัดทำแผนผังระบบเครือข่ายภายในของ มทร.พระนคร เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบและแก้ไขระบบเครือข่ายในอนาคต

DSCN3628-300x225 DSCN3629-300x225 DSCN3630-300x225 DSCN3631-300x225 DSCN3632-300x225 DSCN3633-300x225 DSCN3634-300x225 DSCN3635-300x225 DSCN3637-300x225 DSCN3638-300x225 DSCN3639-300x225 DSCN3641-225x300 DSCN3642-300x225 DSCN3643-300x225 DSCN3646-300x225 DSCN3647-300x225 DSCN3648-300x225 DSCN3649-300x225 DSCN3650-300x225 DSCN3651-300x225 DSCN3652-300x225 DSCN3653-300x225 DSCN3654-300x225 DSCN3655-300x225 DSCN3656-300x225 DSCN3657-300x225 DSCN3658-300x225 DSCN3660-300x225 DSCN3661-300x225 DSCN3662-300x225 DSCN3663-300x225 DSCN3664-300x225 DSCN3665-300x225 DSCN3666-300x225 DSCN3667-300x225 DSCN3668-300x225 DSCN3670-300x225 DSCN3671-300x225 DSCN3672-300x225 DSCN3673-300x225 DSCN3674-300x225 DSCN3675-300x225 DSCN3676-300x225 DSCN3677-300x225 DSCN3678-300x225 DSCN3679-300x225 DSCN3680-300x225 DSCN3681-300x225 DSCN3682-300x225 DSCN3683-300x225 DSCN3684-300x225 DSCN3685-300x225 DSCN3686-300x225 DSCN3687-300x225 DSCN3688-300x225 DSCN3689-300x225 DSCN3690-300x225 DSCN3691-300x225 DSCN3692-300x225 DSCN3693-300x225 DSCN3697-300x225 DSCN3698-300x225 DSCN3702-300x225 DSCN3704-300x225 DSCN3706-300x225 DSCN3707-300x225 DSCN3708-300x225 DSCN3710-300x225 DSCN3711-300x225

สำรวจเครือข่ายศูนย์พณิชยการพระนคร-ศูนย์ชุมพรเขตอุดมศักดิ์

Leave a Reply