ในกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ notebook ที่เรากำลังใช้งานอยู่นั้น เชื่อมต่อ Internet ผ่านทาง Wi-Fi Hotspot ซึ่ง SSID ที่เราเชื่อมต่อนั้นเป็นการแชร์จาก Pocket Wifi จากสัญญาณ 3G 4G บนมือถือ เราสามารถจำกัดการใช้ data จาก การ Windows Update ได้ด้วยวิธีการดังนี้ค่ะ

 

ไปที่เมนู Start > และเลือก  Settings

k1

 

เลือก Network & Internet.

k2

 

จะเข้าสู่หน้าต่าง Wi-Fi ให้เลือก wifi ที่เรา connect อยู้่

k5-wifi-iphone

 

เลื่อนลงมาข้างล่าง แล้วทำการเปิด on ที่ Metered connection. เพื่อจำกัดการใช้ data จาก Windows Update เท่านี้ก็เรียบร้อยจ้า

k5-wifi-iphone2

 

*** end ***

 

 

 

 

 

การตั้งค่าไม่ให้ Windows 10 download ตัว Update Windows อัตโนมัติ ในกรณีที่ notebook เชื่อมต่อกับ Pocket Wifi จากสัญญาณ 3G 4G บนมือถือ
Tagged on: