วันที่ 28 ตุลาคม 2559 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเครือข่ายและการสื่อสาร ดำเนินการเดินสายแลนให้เครื่องปริ้นเตอร์ที่ย้ายมาติดตั้งใหม่ โดยเพิ่มฮับ 1 ตัวสำหรับกระจายจุดเชื่อมต่อ ณ อาคารสำนักอธิการดี ชั้น 2 กองคลัง ศูนย์เทเวศร์

p_20161028_111532 p_20161028_111548 p_20161028_111606 p_20161028_111609

เดินสายแลน ปริ้นเตอร์ 1 จุด กองคลัง ศูนย์เทเวศร์