วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเครือข่ายและการสื่อสาร ได้ดำเนินการ Maintenance ระบบปรับอากาศห้อง Data Center และพื้นที่บริเวณหลังห้อง Data Center ณ ศูนย์เทเวศร์

รูปภาพ 21-8-58 11 34 44 รูปภาพ 21-8-58 11 34 51 รูปภาพ 21-8-58 11 35 05 รูปภาพ 21-8-58 11 41 21 รูปภาพ 21-8-58 11 41 28 รูปภาพ 21-8-58 11 45 29 รูปภาพ 21-8-58 12 05 12 รูปภาพ 21-8-58 12 20 32 รูปภาพ 21-8-58 12 20 40

 

Maintenance ระบบปรับอากาศห้อง Data Center ศูนย์เทศร์