วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเครือข่ายและการสื่อสาร ได้ดำเนินการรื้อถอนเสาและจานรับส่งสัญญาญ wifi 100M เนื่องจากลมพายุและอายุงานเสา ทำให้เสาหักลงมาข้างอาคาร

รูปภาพ 27-8-58 08 55 12 รูปภาพ 27-8-58 08 58 35 รูปภาพ 27-8-58 08 58 40 รูปภาพ 27-8-58 09 02 17 รูปภาพ 27-8-58 09 02 30 รูปภาพ 27-8-58 09 02 45 รูปภาพ 27-8-58 09 13 40 รูปภาพ 27-8-58 09 17 38 รูปภาพ 27-8-58 09 26 32 รูปภาพ 27-8-58 09 26 51

ถอนเสาและจานรับส่งสัญญาณwifi ศูนย์เทเวศน์ อาคารสำนักวิทยบริการ