การใช้งาน Teamviewer โดยใช้ IP Address ในการ Login

การใช้งาน Teamviewer ในการสนับสนุนผู้ใช้งานที่ห่างไกลนั้น เป็นสิ่งจำเป็นมาก เนื่องจากการอธิบายจากการคุยผ่านแอปพลิเคชัน หรือการโทรศัพท์นั้นไม่สามารถทำให้ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เข้าใจได้ง่าย ดังนั้นการใช้ Teamviewer แก้ปัญหาเฉพาะหน้า ณ เวลานั้นจึงจำเป็นอย่างมาก และผู้ใช้งานมีปัญหาอยู่บ่อยครั้ง หรือได้สร้างเครื่องแม่ข่ายไว้สำหรับการใช้งาน แต่การเข้าใช้งานผ่าน ID ที่ Teamviewer สร้างมานั้นจำได้ยาก หากเป็น IP Address ที่กำหนด หรือผู้ดูแลระบบดูแลเอง จึงทำให้การใช้งาน Teamviewer ง่ายมากขึ้น โดยมีวิธีการตั้งค่าบน Teamviewer ดังนี้

  1. ไปที่ Extras ที่อยู่บน Menu bar
  2. ในแทป General ให้ไปยังหัวข้อ Network settings และไปยัง Incoming LAN connections
  3. แต่ละข้อจะมีข้อแตกต่างดังนี้
   – Accept จะเป็นการใช้งานได้ทั้ง teamviewer id และ IP address
   – Accept Exclusively  จะเป็นการบังคับให้เข้าใช้งานเฉพาะ IP address
   – Deactivated เป็นการปิดการใช้งานทั้งหมด
  4. จากนั้นให้ไปกำหนดรหัสผ่านที่แทป Security และกำหนดรหัสผ่านด้านข้าง
  5. เป็นการตั้งค่าฝั่งต้นทางเรียบร้อย
  6. ฝั่งปลายทางเมื่อจะใช้งาน Teamviewer ไปยังเครื่องที่ต้องการให้ใส่ IP Address ในช่อง Partner ID
  7. หากใส่ IP Address ถูก จะขึ้นมาให้ใส่รหัสผ่าน
  8. เมื่อใส่รหัสผ่านถูกก็จะเป็นการใช้งาน Teamviewer เหมือนปกติที่เคยใช้ ID ที่ Teamviewer กำหนดให้

สรุป

การใช้งาน Teamviewer ผ่าน IP Address นั้น มีข้อดีคือ เมื่อเราใช้ ID ที่ Teamviewer กำหนดมาให้ จะมีการเปลี่ยนรหัสผ่านตลอด ทำให้จำเป็นต้องมีผู้ใช้งานประจำหน้าเครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อมีการใช้งาน และข้อดีอีกหนึ่งข้อคือ เมื่อใช้งานผ่าน Teamviewer ID จะมีข้อจำกัดในการเข้าเครื่องได้แค่ 3 ครั้งในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน แต่ถ้าใช้งานผ่าน IP Address จะเข้าใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

 

ref: https://www.nongit.com/blog/teamvirewe-incoming-lan-connect.html

การใช้งาน Teamviewer โดยใช้ IP Address ในการ Login PDF

การใช้งาน Teamviewer โดยใช้ IP Address ในการ Login