เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2554 สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศได้มีการประชุมวางแผนและเตรียมการทดสอบระบบเครือข่าย IPv.6  ในวัน IPv.6 DAYซึ่งISPทั่วโลกจะร่วมกันทดสอบ IPv.6 และเป็นการรองรับ IP เวอรชั้น 6 ภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทั้งนี้ทางสำนักวิทยบริการฯจะเริ่มดำเนินการทยอยจ่าย IPv.6 ให้หน่วยงานต่างๆภายใน มทร.พระนครใช้เพื่อทดสอบความเสถียรและการใช้งานต่างๆ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ noc@rmutp.ac.th

DSCN4121-300x225 DSCN4126-300x225

การวางแผนและเตรียมการทดสอบระบบเครือข่าย IPv.6

Leave a Reply