ระบบเน็คเวิกขัดข้อง-300x300

เมื่อวันที่ 28 มกราคม ได้เกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องทำให้ไฟฟ้าดับ จึงทำให้ระบบ network มีปัญหาในการให้บริการ จึงทำให้การใช้งาน internet ภายในศูนย์พระนครเหนือ ใช้การไม่ได้ชั่วคราว  ซึ่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการแก้ไขให้สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว เมื่อเวลา 8.35 น. จึงขออภัยในความไม่สะดวก

ระบบ network ไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากไฟฟ้าขัดข้อง ณ ศูนย์พระนครเหนือ