เมื่อวันที่ 25 มกราคม ได้เกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องทำให้ไฟฟ้าดับ ณ เวลา 04.00 น. โดยประมาณ จึงทำให้ระบบ network มีปัญหาในการให้บริการ จึงทำให้การใช้งาน internet ภายในศูนย์พระนครเหนือ ใช้การไม่ได้ชั่วคราว  ซึ่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการแก้ไขให้สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว เมื่อเวลา 12.00 น. จึงขออภัยในความไม่สะดวก

ระบบ network ขัดข้อง เนื่องจากระบบไฟฟ้าดับ ณ ศูนย์พระนครเหนือ