วันที่ 24 มกราคม 2557 ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาติดตั้ง UPS ขนาด2000VA/1800W จำนวน1เครื่อง เพื่อเป็นการป้องกันอุปกรณ์เกิดความเสียหายเวลาเกิดเหตุไฟฟ้าขัดข้อง

Camera 360      IMG_20140124_101139IMG_20140124_100254-300x225Camera 360Camera 360Camera 360Camera 360

ติดตั้ง UPS ณ ศูนย์โชติเวช