ประกาศเครือข่าย มทร.พระนคร ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเว็บกรมบัญชีกลางได้

ประกาศเครือข่าย มทร.พระนคร ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเว็บกรมบัญชีกลางได้

วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2559 เวลา 9.00 น. เครื่อข่าย มทร.พระนคร ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเว็บกรมบัญชีกลางได้ในช่วงเวลาดังกล่าว เนื่องจากเหตุขัดข้องทางเทคนิคภายในกรมบัญชีกลาง   จึงขออภัยในความไม่สะดวกครับ

ประกาศอัพเดทเฟิร์มแวร์อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกระบบเครือข่าย (Firewall) ศูนย์พณิชยการพระนครและศูนย์เทเวศร์

ประกาศอัพเดทเฟิร์มแวร์อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกระบบเครือข่าย (Firewall) ศูนย์พณิชยการพระนครและศูนย์เทเวศร์

วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2558 จะมีการอัพเดทเฟิร์มแวร์อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกระบบเครือข่าย (Firewall) ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร ตั้งแต่เวลา 12.00 น. และศูนย์เทเวศร์ เวลา 16.30 น. ในช่วงเวลาดังกล่าวจะทำให้ไม่สามารถใช้งานเครือข่ายได้ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกครับ

How to installatio apache cloudstack

http://mirrors.bestthaihost.com/centos/7/isos/x86_64/ <<– โหลดและติดตั้ง CentOS แบบ minimal http://thehyperadvisor.com/2013/06/16/cloudstack-4-1-management-server-installation/ <<– ขั้นตอนการติดตั้ง Cloudstack ทั้งหมด http://cloudstack.apt-get.eu/rhel/4.6/ <<– อยู่ในขั้นตอน CloudStack https://www.microsoft.com/en-us/download/confirmation.aspx?id=41554 ดาวน์โหลด LinuxICv35.iso ขั้นตอนการทำ https://www.youtube.com/watch?v=WiU0fIoFa1c

ประกาศอัพเดทเฟิร์มแวร์อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกระบบเครือข่าย (Firewall) ศูนย์พระนครเหนือ

ประกาศอัพเดทเฟิร์มแวร์อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกระบบเครือข่าย (Firewall) ศูนย์พระนครเหนือ

วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 18.30 น. เป็นต้นไปจะมีการอัพเดทเฟิร์มแวร์อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกระบบเครือข่าย (Firewall) ณ ศูนย์พระนครเหนือ ในช่วงเวลาดังกล่าวจะทำให้ไม่สามารถใช้งานเครือข่ายได้ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกครับ

ติดตั้ง switch ห้อง studio server ศูนย์พณิชการพระนคร

ติดตั้ง switch ห้อง studio server ศูนย์พณิชการพระนคร

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปติดตั้ง switch เพื่อใช้งานเครือข่ายที่ห้อง studio server ชั้น 3 อาคารเรียน 3 (การโรงแรม) ซึ่งได้มีการเชื่อมต่อ fiber optic จากสำนักงาน studio

ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกระบบเครือข่าย (Firewall) ศูนย์พระนครเหนือ

ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกระบบเครือข่าย (Firewall) ศูนย์พระนครเหนือ

เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2558 สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกระบบเครือข่าย (firewall) ณ ศูนย์พระนครเหนือ ซึ่งจะเพิ่มความมั่นคงและความปลอดภัยในระบบเครือข่ายของ มทร.พระนคร  

กิจกรรมเชิญรุ่นพี่มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แก่รุ่นน้อง ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

กิจกรรมเชิญรุ่นพี่มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แก่รุ่นน้อง ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา ทางภาควิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย ได้เชิญคุณเชาวลิต สมบูรณ์พัฒนากิจ ซึ่งเป็นนักศึกษา DN รหัส 55 ที่จบการศึกษาไปแล้ว มาบรรยายให้รุ่นน้องสาขาวิชา DN ทั้งปี 1 และ ปี 2 ในรายวิชา Computer Network Security ในหัวข้อ Firewall Technologies โดยปัจจุบันคุณเชาวลิต ทำงานอยู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทำหน้าที่ดูแลเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทั้ง 5 ศูนย์

เปลี่ยนอุปกรณ์จ่ายกระแสไฟฟ้า (poe) ที่จ่ายไฟให้ cctv ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร

เปลี่ยนอุปกรณ์จ่ายกระแสไฟฟ้า (poe) ที่จ่ายไฟให้ cctv ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร

วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2558 เนื่องจากกล้องวงจรปิด (cctv) ไม่มีสัญญาณภาพ 6 จุด เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเครือข่ายและการสื่อสารจึงได้ดำเนินการตรวจสอบสาย lan และเปลี่ยนอุปกรณ์จ่ายกระแสไฟฟ้า(poe) ที่จ่ายไฟเลี้ยงให้ cctv ทั้งหมด และสามารถทำให้สัญญาณภาพติดได้ปกติ