วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เจ้าหน้าที่ได้ทำการเดินสายแลนใหม่ และทำการ manage switch ที่ห้องพักครู ชั้น 2 อาคารเขียนแบบ คณะวิศวกรรมศาสตร์510985109951096 51102

เดินสายแลนใหม่ และเพิ่มโหนดที่อาคารเขียนแบบ
Tagged on: