เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารดำเนินการตรวจสอบความเรียบร้อยเครือข่ายภายในอาคารใหม่(อาคารเอนกประสงค์ งบประมาณ 2557-2559) ศูนย์เทเวศร์ ทั้งจุดเครือข่ายแบบสายและไร้สาย รวมไปถึงระบบกล้องวงจรปิดภายในตัวอาคาร ให้พร้อมใช้งานก่อนรับมอบอาคาร

ตรวจสอบความเรียบร้อยเครือข่ายและระบบกล้องวงจรปิดอาคารใหม่