UniNet ประกาศแจ้งการบำรุงรักษาอุปกรณ์ NIX Router ในวันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557

UniNet ประกาศแจ้งการบำรุงรักษาอุปกรณ์ NIX Router ในวันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557

เนื่องด้วย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการบำรุงรักษาอุปกรณ์ NIX Router ในวันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557  เวลา 03.00 น. – 07.00 น. ซึ่งจะส่งผลให้สมาชิกในเครือข่าย UniNet ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้งานอินเตอร์เน็ตภายในประเทศในช่วงเวลาดังกล่าว  ทางสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  และขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ด้วยหากมีข้อสงสัย  กรุณาติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 02-3545678 ต่อ 4004 หรืออีเมล์ noc@uni.net.th

แจ้งปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง ณ ศูนย์พระนครเหนือ

แจ้งปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง ณ ศูนย์พระนครเหนือ

แจ้งปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง ณ ศูนย์พระนครเหนือ เนื่องจากหม้อแปลงไฟฟ้าขัดข้องที่อาคารเอนกประสงค์ 1 ส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในขณะนี้ โดยผู้เกี่ยวข้องกำลังดำเนินการแก้ไขอยู่ในขณะนี้

ติดตั้งระบบเครือข่ายใช้สาย (LAN) เพิ่มเติม ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 3

ติดตั้งระบบเครือข่ายใช้สาย (LAN) เพิ่มเติม ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 3

    วันที่ 16 มิถุนายน 2557 สำนักวิทยฯ ได้ดำเนินการติดตั้งระบบเครือข่ายใช้สาย (LAN) เพิ่มเติม ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตึกอนุสรณ์ 40 ปี ชั้น 3 จำนวน 4 จุด โดยลากสายเชื่อมโยงจากห้อง data center ชั้น 8 มายังห้อง 9301 และแยกไปตามห้องเรียน 3 ห้อง ได้แก่ 9305 9306 9307 ซึ่งงานดังกล่าวดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ติดตั้งระบบเครือข่ายใช้สาย (LAN) เพิ่มเติม ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 4

ติดตั้งระบบเครือข่ายใช้สาย (LAN) เพิ่มเติม ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 4

   เมื่อวันที่  12  มิถุนายน  57  สำนักวิทยฯ ได้ดำเนินการติดตั้งระบบเครือข่ายใช้สาย (LAN) เพิ่มเติม ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตึกอนุสรณ 40 ปี ชั้น 4 ห้อง 9407 จำนวน 4 จุด โดยลากสายเชื่อมโยงไปยังห้อง data center ชั้น 8 ซึ่งงานดังกล่าวดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ติดตั้ง wifi ที่ศูนย์พณิชยการพระนคร

ติดตั้ง wifi ที่ศูนย์พณิชยการพระนคร

วันที่ 5 มิ.ย. 57  สำนักวิทยบริการได้ทำการติดตั้งเสาสัญญาณ wifi ที่ศูนย์พาณิชยการพระนคร เพื่อใช้เป็น link สำรอง เมื่อระบบสายสัญญาณมีปัญหา

ติดตั้ง wifi ชั่วคราว สำหรับงานสัมมนา ศูนย์เทเวศร์

ติดตั้ง wifi ชั่วคราว สำหรับงานสัมมนา ศูนย์เทเวศร์

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556  ทางกลุ่มงานระบบเครือข่าย สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการ ติดตั้ง wifi ชั่วคราว สำหรับงานสัมมนา ห้องประชุม ครุศาสตร์ ชั้น 6      

ติดตั้งระบบเครือข่ายและWifi ตึกวิศวกรรมโยธา ศูนย์พระนครเหนือ

ติดตั้งระบบเครือข่ายและWifi ตึกวิศวกรรมโยธา ศูนย์พระนครเหนือ

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 ทางกลุ่มงานระบบเครือข่าย สำนักวิทยบริการได้ทำการติดตั้งระบบเครือข่ายและWifi ณ ตึกวิศวกรรมโยธา ศูนย์พระนครเหนือ      

ตรวจสอบระบบเครือข่าย ณ สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทเวศร์

ตรวจสอบระบบเครือข่าย ณ สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทเวศร์

วันที่ 18 เมษายน 2556 เจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการ ได้ทำการตรวจสอบอุปกรณ์ Server และเครือข่ายประจำปี 2556

Page 18 of 19« First...10...1516171819