เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2556 กลุ่มงานเครือข่ายได้เข้าทำการสำรวจแนวการเดินสายไฟเบอร์ที่ศูนย์พนิชพระนคร ซึ่งจะมีการเดินสายไฟเบอร์ใหม่ทั้งหมด เพื่อปรับปรุงคุณภาพการใช้งานระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ตให้ดียิ่งขึ้นไปDSC_0705 DSC_0706 DSC_0707 DSC_0708 DSC_0709 DSC_0710

สำรวจแนวเดินสายไฟเบอร์ศูนย์พนิชพระนคร

Leave a Reply