ทำการเปลี่ยนวงจรไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศในห้องแม่ข่ายศูนย์พณิชยการพระนคร

11022569_764778213598285_5417443072809249068_n

11014985_764778270264946_6348908314944818377_n

10997364_764778243598282_2342261281921937967_n

1010147_764778200264953_8430923542890448130_n

 

ทำการเปลี่ยนวงจรไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศในห้องแม่ข่ายศูนย์พณิชยการพระนคร