เมื่อวันอังคารที่ 24 ก.พ. 2558 เวลา 09.30 น. เจ้าหน้าที่ได้ทำการเปลี่ยน Power Supply ให้กับอุปกรณ์เครือข่าย ESXI ยี่ห้อ HP รุ่น ML360 G6 ที่ห้อง Data Center ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ เนื่องจาก power supply อันเก่าเสีย และไม่สามารถใช้งานได้  หลังจากเปลี่ยนอุปกรณ์  สามารถใช้งานได้ตามปกติ

 

S__12148783

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S__12148778

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S__12148776

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เปลี่ยน Power Supply ให้กับอุปกรณ์เครือข่าย ESXI ยี่ห้อ HP รุ่น ML360 G6 ณ ศูนย์พระนครเหนือ
Tagged on: