เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2558 เวลา 10.40 น.  เจ้าหน้าที่ของบริษัท TCS ได้ติดต่อขอเข้าสำรวจพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) กับเจ้าหน้าที่ของสำนักวิทยบริการฯ ซึ่งทางสำนักวิทยบริการได้เพิ่มอุปกรณ์ดังกล่าวในศูนย์พระนครเหนือ จำนวน 21 จุด (จุดให้บริการสัญญาณไร้สายทั้ง 21 จุด) เพื่อให้ครอบคลุมและให้บริการอินเตอร์เน็ตให้แก่นักศึกษา และบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

S__12148744 S__12148745 S__12148746 S__12148747

สำรวจจุดติดตั้งเครือข่ายไร้สายของศูนย์พระนครเหนือ
Tagged on: