วันที่ 8 มิถุนายน 2554 นี้ , Google, Facebook, Yahoo!, Akamai ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ Content รายใหญ่ในเครือข่าย รวมถึงผู้บริการรายอื่น ๆได้รวมตัวที่จะนำเสนอเนื้อหาของพวกเขาบนโครงข่าย IPv6 เป็นเวลา 24 ชั่วโมง
เพื่อเป็น”การทดสอบ” เป้าหมายของการทดสอบ ในวันนี้คือการกระตุ้นให้องค์กรทั่วอุตสาหกรรมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ การบริการต่าง ๆ ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และ บริษัท ผู้ขาย เพื่อเป็นเตรียมความพร้อมบริการของพวกเขาสำหรับ IPv6 เพื่อให้แน่ใจว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ประสบความสำเร็จเเมื่อ IPv4 ได้ถูกใช้หมดไปแล้ว

ในส่วนของประเทศไทย สมาคมไอพีวี 6 ประเทศไทยจะเป็นแกนกลางในการประสานความร่วมมือระหว่างผู้ให้บริการอินเตอร์ เน็ตภายในประเทศเพื่อเข้าร่วมการทดสอบดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการเปิดให้บริการ IPv6 ในประเทศ คาดว่าจะมีการแถลงข่าวเกี่ยวกับกิจกรรมในวันที่ 8 มิถุนายนช่วงปลายเดือนเมษายนนี้

World IPv6 day
Tagged on:         

Leave a Reply