การใช้ iperf เพื่อทดสอบ Bandwidth บนระบบเครือข่าย (for windows)

การใช้ iperf เพื่อทดสอบ Bandwidth บนระบบเครือข่าย (for windows)

1. ดาวน์โหลดโปรแกรม iperf (size : 56.0 KB) 2. ที่ฝั่งเครื่อง Server รันคำสั่ง #iperf -s 3. ที่ฝั่ง Client รันคำสั่ง #iperf -c 192.168.1.1 (หมายเลข IP Address ของฝั่ง Server) ตัวอย่าง คำสั่งที่ใช้ #iperf -c 192.168.1.1 -i1 -w64k -t 60 -d -c 192.168.1.1 (ตามด้วยหมายเลข IP Address

World IPv6 day

World IPv6 day

วันที่ 8 มิถุนายน 2554 นี้ , Google, Facebook, Yahoo!, Akamai ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ Content รายใหญ่ในเครือข่าย รวมถึงผู้บริการรายอื่น ๆได้รวมตัวที่จะนำเสนอเนื้อหาของพวกเขาบนโครงข่าย IPv6 เป็นเวลา 24 ชั่วโมง เพื่อเป็น”การทดสอบ” เป้าหมายของการทดสอบ ในวันนี้คือการกระตุ้นให้องค์กรทั่วอุตสาหกรรมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ การบริการต่าง ๆ ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และ บริษัท ผู้ขาย เพื่อเป็นเตรียมความพร้อมบริการของพวกเขาสำหรับ IPv6 เพื่อให้แน่ใจว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ประสบความสำเร็จเเมื่อ IPv4 ได้ถูกใช้หมดไปแล้ว ในส่วนของประเทศไทย สมาคมไอพีวี 6 ประเทศไทยจะเป็นแกนกลางในการประสานความร่วมมือระหว่างผู้ให้บริการอินเตอร์ เน็ตภายในประเทศเพื่อเข้าร่วมการทดสอบดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการเปิดให้บริการ IPv6