วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร จัดเตรียมอุปกรณ์ video conference เพื่อการประชุมระหว่างระหว่างคณะในวันอังคารที่ 17 มกราคม 2560

ณ ห้องประชุม3ห้อง
1.ห้องเฟื่องเพชร คณะวิศวะ
2.ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น2คณะวิทยาศาสตร์
3.ห้องประชุมเล็กชั้น3 อาคารสำนักงานอธิการบดี

 

 

จัดเตรียมการประชุมผ่านอุปกรณ์ video conference
Tagged on: