วันอังคารที่ 27 มกราคม 2559  กลุ่มงานระบบเครือข่ายทางคอมพิวเตอร์และการสื่อสารจึงได้ดำเนินการเดินสาย LAN ตามจุดแสดงต่างๆภายในงาน
12 ปี คิด(ส์)ดี ทำดี…เพื่อสังคม
12 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ระหว่างวันที่ 18 – 20 มกราคม 2560

ติดตั้งเครือข่าย LAN ภายในงาน12 ปี คิด(ส์)ดี ทำดี…เพื่อสังคม