เมื่อวันที่ 26/8/2554 ทางกลุ่มงานระบบเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำการติดตั้งระบบ Video Conference สำหรับการสอบโปรเจ็คผ่านระบบเครือข่าย ณ ศูนย์เทเวศร์ เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับนักศึกษาที่มาขอยืมพื้นที่สอบ

DSCN1253-300x225 DSCN1254-300x225 DSCN1255-300x225 DSCN1256-300x225 DSCN1257-300x225 DSCN1258-300x225 DSCN1259-300x225 DSCN1260-300x225 DSCN1262-300x225

ติดตั้งระบบ Video Conference สำหรับการสอบโปรเจ็คผ่านระบบเครือข่าย ณ ศูนย์เทเวศร์
Tagged on:             

Leave a Reply