วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2558 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเครือข่ายและการสื่อสาร ได้ทำการทดสอบประสิทธิภาพเครือข่าย nuttcp ลิ้งไฟเบอร์ออฟติค 4 จุด

-ระหว่างสำนักงาน Studio มายังตู้ rack ชั้น 3 อาคารเรียน 3 (การโรงแรม) จำนวน 12 คอร์
-ตู้rack ชั้น 3 มายัง ห้อง 214 จำนวน 6 คอร์
-ตู้rack ชั้น 3 มายัง ห้อง 215 จำนวน 6 คอร์
-ตู้rack ชั้น 3 มายัง ตู้ rack ชั้น 1 จำนวน 6 คอร์

 

1438414379 14380  1438314382  S__263783714392

 

 

 

 

ทดสอบลิ้งไฟเบอร์ออฟติค ศูนย์พนิชพระนคร อาคารเรียน 3