เปลี่ยนอุปกรณ์ Switch ศูนย์พระนครเหนือ อาคารโยธา ชั้น 2

เปลี่ยนอุปกรณ์ Switch ศูนย์พระนครเหนือ อาคารโยธา ชั้น 2

วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2559 เจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการฯ กลุ่มงานเครือข่าย ได้ดำเนินการเปลี่ยน Switch 6250 เนื่องจากอุปกรณ์ตัวเก่าเกิดความเสียหาย ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการใช้งานระบบเครือข่าย ณ บริเวรอาคารโยธา ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ      

ERROR: Write memory is not permitted when switch is running in certified mode : Alcatel switch sw 6.x

ERROR: Write memory is not permitted when switch is running in certified mode : Alcatel switch sw 6.x

  -> write memory ERROR: Write memory is not permitted when switch is running in certified mode // เกิดการ error ตอน save config เช็ค config directory ว่า Syncronization Status ขึ้นว่า Synchronized หรือไหม โดยใช้คำสั่ง ->show running-directory เนื่องจากปัจจุบัน config file ถูก Run