ประกาศดับไฟฟ้า ศูนย์พระนครเหนือ

ประกาศดับไฟฟ้า ศูนย์พระนครเหนือ

เนื่องด้วยทางเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากทางศูนย์พระนครเหนือจะทำการดับไฟฟ้า อาคารคณะวิทยาศาสตร์ มีผลทำให้ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ตได้ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ทางสำนักวิทยบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

13ธ.ค.2554 ไฟฟ้าดับ-ศูนย์เทเวศน์

13ธ.ค.2554 ไฟฟ้าดับ-ศูนย์เทเวศน์

เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2554 เวลาประมาณ 17.00 น. ได้เกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องทำให้ไฟฟ้าดับเป็นเวลานาน ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ห้องserver จึงจำเป็นต้องปิดระบบทั้งหมดเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์ต่างๆ จึงมีผลทำให้ ศูนย์การเรียนต่างๆ

กระแสไฟฟ้าดับ-ศูนย์เทเวศน์

กระแสไฟฟ้าดับ-ศูนย์เทเวศน์

เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 2554 ได้เกิดกระแสไฟฟ้าดับ ที่อาคารสำนักวิทยบริการ และอาคารสำนักงานอธิการบดี ศูนย์เทเวศน์ เจ้าหน้าที่ประจำห้องควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) จึงจำเป็นต้องปิดระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ทั้งหมด

ไฟฟ้าดับ ณ ศูนย์เทเวศน์ 20/11/2554

ไฟฟ้าดับ ณ ศูนย์เทเวศน์ 20/11/2554

เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2554 เวลา 13.00 น. เกิดเหตุไฟฟ้าดับ ซึ่งอุปกรณ์สำรองไฟฟ้า (ups) ที่จ่ายไฟฟ้าสำรองให้กับห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (server) สามารถจ่ายไฟฟ้าสำรองได้ประมาณ 10 นาที จึงจำเป็นต้องต้องปิดระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (server) เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นตามมาภายหลัง ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวจะทำให้ไม่สามารถใช้งานผ่านระบบเครือข่ายและระบบบริการต่างๆของทางมหาวิทยาลัยได้ ชั่วคราว จนกระทั่งเวลา 16.00 น. กระแสไฟฟ้าได้มาใช้งานได้ตามปกติ และทางเจ้าหน้าที่ได้ทยอยเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (server) และระบบบริการต่างๆของมหาลัยได้ตามเดิม

ไฟฟ้าดับ ณ ศูนย์เทเวศร์ 01/08/2554

ไฟฟ้าดับ ณ ศูนย์เทเวศร์ 01/08/2554

เมื่อ วันจันทร์ที่ 01 สิงหาคม 2554 เวลา 01.00 น. เกิดเหตุไฟฟ้าดับ ซึ่งอุปกรณ์สำรองไฟฟ้าที่จ่ายไฟฟ้าให้กับห้องเซิฟเวอร์สามารถจ่ายไฟฟ้าให้ อุปกรณ์ทั้งห้องได้ประมาณ 10 นาที จึงต้องทำการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เเม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายทั้งหมดลง เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น

ไฟฟ้าดับ ณ ศูนย์เทเวศร์ 19/7/2554

ไฟฟ้าดับ ณ ศูนย์เทเวศร์ 19/7/2554

เมื่อ วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2554 เวลา 08.30 น. เกิดเหตุไฟฟ้าดับ ซึ่งอุปกรณ์สำรองไฟฟ้าที่จ่ายไฟฟ้าให้กับห้องเซิฟเวอร์สามารถจ่ายไฟฟ้าให้ อุปกรณ์ทั้งห้องได้ประมาณ 10 นาที จึงต้องทำการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เเม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายบางส่วนลง

ไฟฟ้าดับ ณ ศูนย์เทเวศร์ 8/2/2554

ไฟฟ้าดับ ณ ศูนย์เทเวศร์ 8/2/2554

เมื่อ วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 16.20  น. เกิดเหตุไฟฟ้าดับ ซึ่งอุปกรณ์สำรองไฟฟ้าที่จ่ายไฟฟ้าให้กับห้องเซิฟเวอร์สามารถจ่ายไฟฟ้าให้ อุปกรณ์ทั้งห้องได้ประมาณ  15 – 20 นาที จึงต้องทำการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เเม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายบางส่วนลง เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ทำให้ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายเเละระบบบริการ ต่างๆของมหาวิทยาลัยได้ชั่วคราว จนกระทั่งเวลา 16.45 น. ไฟฟ้ากลับมาใช้งานได้ตามปกติ-ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังทำการตรวจสอบและเปิด ระบบต่างๆของมหาวิทยาลัยเพื่อให้บริการได้ดังเดิม

ไฟฟ้าดับ ณ ศูนย์เทเวศร์

ไฟฟ้าดับ ณ ศูนย์เทเวศร์

เมื่อวันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2553 เวลา 19.40  น. อุปกรณ์สำรองไฟฟ้าที่จ่ายไฟฟ้าให้กับห้องเซิฟเวอร์สามารถจ่ายไฟฟ้าให้อุปกรณ์ทั้งห้องได้ประมาณ  15 – 20 นาที จึงต้องทำการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เเม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายบางส่วนลงเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ทำให้ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายเเละระบบบริการ ต่างๆของมหาวิทยาลัยได้ชั่วคราว จนกระทั่งเวลา 20.05 น. ไฟฟ้ากลับมาใช้งานได้ตามปกติ จึงทำการเปิดระบบต่างๆของมหาวิทยาลัยเพื่อให้บริการได้ดังเดิม