ปรับปรุงระบบ Authentication เพื่อใช้งานระบบ Internet

ปรับปรุงระบบ Authentication เพื่อใช้งานระบบ Internet

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 กลุ่มงานพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารได้ทำปรับปรุงระบบยืนยันตัวตนเพื่อเข้าใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย (Authentication) เพื่อให้มีความปลอดภัยและใช้งานได้ง่ายขึ้น โดยมีวิธีการใช้งานดังนี้ 1.เปิดเว็บเบราเซอร์ที่ท่านใช้งาน และพิมพ์   http://auth.rmutp.ac.th  ในช่อง URL  จะเจอหน้าต่างสำหรับกรอก Username และ Password  2. กรอกรายละเอียด Username และ Password ของท่าน แล้วกด Login หากข้อมูลที่กรอกถูกต้องจะเจอหน้าต่างแสดงการปุ่มสำหรับ Logout และลิงค์ ข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ 3. การ Login จะมีระยะเวลาในการใช้งานอินเตอร์เน็ต 8 ชั่วโมง  หากต้องหยุดการใช้งานสามารถกดปุ่ม Logout เพื่อออกจากการใช้งานอินเตอร์เน็ต หมายเหตุ การเข้าหน้า Login

ปรับปรุงคุณภาพระบบเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์

ปรับปรุงคุณภาพระบบเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 ทางกลุ่มงานเครือข่ายได้ทำการปรับปรุงระบบเครือข่ายของห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภายในคณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี อาคารอนุสรณ์ 40 ปี ชั้น 9 ในการนี้ได้ทำการเปลี่ยนอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นพร้อมตรวจสอบประสิทธิภาพสายสัญญาณอัพลิงค์พร้อมทดสอบประสิทธิภาพเป็นที่เรียบร้อย

เข้าซ่อมบำรุงระบบเครือข่าย กองแผนชั้น 5 ตึกอธิการบดี

เข้าซ่อมบำรุงระบบเครือข่าย กองแผนชั้น 5 ตึกอธิการบดี

วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2558 เข้าซ่อมบำรุง Outlet 4 จุด สาเหตุเกิดจาก Port ที่ตัว Switch 6224 และ 6248 บาง Port มีปัญหาจึงไม่สามารถใช้งานได้ ซึ่งขณะนี้สามารถแก้ไขปัญหาได้แล้ว

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 กลุ่มงานเครือข่ายมีการอับเกรด Firmware อุปกรณ์เน็ตเวิร์ค

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 กลุ่มงานเครือข่ายมีการอับเกรด Firmware อุปกรณ์เน็ตเวิร์ค

เนื่องด้วยอุปกรณ์เน็ตเวิร์ค WiFi  Controler ที่ศูนย์พานิชพระนครมีปัญหาไม่รับอุปกรณ์กระจายสัญญาณ WiFi ( Access Points ) ทางกลุ่มงานเครือข่ายจึงได้ติดต่อกับผู้ให้บริการเพื่อให้เข้ามาตรวจสอบ และทำการแก้ไขโดยการอับเดท firmware จนสามารถใช้งานได้ปกติ

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 ทางกลุ่มงานเครือข่ายเข้าทำการติดตั้งและปรับปรุงระบบ WiFi ที่ศูนย์พณิชยการพระนคร

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 ทางกลุ่มงานเครือข่ายเข้าทำการติดตั้งและปรับปรุงระบบ WiFi ที่ศูนย์พณิชยการพระนคร

ด้วยทางคณะศิลปศาสตร์ ยังไม่มีสัญญาณ wifi ที่ครอบคลุมทั่วถึง ทางกลุ่มงานเครื่อข่ายจึงเข้าทำการติดตั้งตัวกระจายสัญญาณ wifi (Access Points) เพื่อให้มีการกระจายสัญญาณที่ครอบคลุมมากขึ้น ทั้งนี้ได้มีการปรับปรุงตัว Access Points ทีคณะบริหารธุรกิจ ด้วย เพื่อให้ได้สัญญาณที่ดีกว่าเดิม

วันที่ 26 ตุลาคม 2555 ทางกลุ่มงานเครือข่าย ได้ทำการปรับปรุงระบบ SSL VPN

วันที่ 26 ตุลาคม 2555 ทางกลุ่มงานเครือข่าย ได้ทำการปรับปรุงระบบ SSL VPN

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555 ทางกลุ่มงานเครือข่ายได้ทำการปรับปรุงระบบ SSL VPN เพื่อให้รองรับอุปกรณ์โมบาย เช่น ไอโฟน ไอเพด และสามารถใช้เบราเซอร์ FireFox ได้ และมีความปลอดภัยในการเข้าใช้งานเครือข่ายภายในจากเน็ตเวิร์คภายนอก มากขึ้น

ประกาศปรับปรุงระบบ Log in WIFI-RMUTP

ประกาศปรับปรุงระบบ Log in WIFI-RMUTP

เมื่อ วันที่ 23 ตุลาคม 2555 ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ทำการปรับปรุงระบบแสดงตัวตนในการเข้าใช้  WiFi – RMUTP  ที่ศูนย์เทเวศร์เพื่อป้องกันการเชื่อมต่อโดยไม่ได้ตั้งใจจากบุคคลภายนอก ซึ่งจะทำให้ระบบ WiFi รับโหลดเยอะเกินความจำเป็น ดังนั้น จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ บุคลากรและ นักศึกษา เวลาจะ เชื่อมต่อ WiFi ให้ใส่ รหัส ” rmutp123″ ในครั้งแรกครั้งเดียว (ต่ออุปกรณ์) เพื่อยืนยันความต้องการในการเข้าใช้งานจิงๆ ทั้งนี้ในการแก้ไขปรับปรุงในครั้งนี้จะมีผลกระทบต่อการใช้งานเครือข่ายและ อินเตอร์เน็ต ทางสำนักวิทยบริการต้องขออภัย ณ โอกาสนี้ด้วย

ประกาศ ปิดปรับปรุงระบบเครือข่าย 13-14 พฤศจิกายน 2553 นี้

ประกาศ ปิดปรับปรุงระบบเครือข่าย 13-14 พฤศจิกายน 2553 นี้

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะต้องทำการปิดปรับปรุงระบบเครือข่ายเนื่องจากจะต้องทำการเพิ่มอุปกรณ์ใหม่เเละเปลี่ยนอุปกรณ์เครือข่ายเดิมที่ชำรุด ณ ศูนย์เทเวศร์และโชติเวช ในวันที่ 13-14 พฤษจิกายน 2554 ซึ่งจะมีผลให้บางศูนย์อาจใช้งานระบบเครือข่ายไม่ได้ในช่วงวันเเละเวลาดังกล่าว เตรียมอุปกรณ์เเละสำรวจพื้นที่

งาน ปรับปรุงห้อง NOC Room

งาน ปรับปรุงห้อง NOC Room

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในกรณีฉุกเฉิน เช่น ไฟฟ้าดับ, เน็ทเวิร์คล่ม หรือเหตุการณ์อื่น ๆ ซึ่งได้มีการปรับปรุงระบบต่างๆดังต่อไปนี้ ระบบไฟฟ้าภายในห้อง NOC Room ระบบโทรศัพท์ ระบบเครือข่ายภายในห้อง ระบบมอนิเตอร์ เพิ่มจุดปฏิบัติงานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินแบบรวมศูนย์