ทดสอบลิ้งไฟเบอร์ออฟติค ศูนย์พนิชพระนคร อาคารเรียน 3

ทดสอบลิ้งไฟเบอร์ออฟติค ศูนย์พนิชพระนคร อาคารเรียน 3

วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2558 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเครือข่ายและการสื่อสาร ได้ทำการทดสอบประสิทธิภาพเครือข่าย nuttcp ลิ้งไฟเบอร์ออฟติค 4 จุด -ระหว่างสำนักงาน Studio มายังตู้ rack ชั้น 3 อาคารเรียน 3 (การโรงแรม) จำนวน 12 คอร์ -ตู้rack ชั้น 3 มายัง ห้อง 214 จำนวน 6 คอร์ -ตู้rack ชั้น 3 มายัง ห้อง 215 จำนวน 6 คอร์

การใช้โปรแกรม nuttcp ในการทดสอบเครือข่าย

1. ดาวน์โหลดโปรแกรมจาก Click Dowloads Nuttcp 2. แตกไฟล์ไว้ในไดร์ฟ C:\ 3. RUN คำสั่ง CMD 4. ฝั่ง server run คำสั่ง C:\>nuttcp -S 5. ฝั่ง client run คำสั่ง C:\>nuttcp -i1 -w2M -T60 Ip_server_hostname