ซ่อมบำรุงระบบ WIFI หน้าห้องทะเบียนชั้น1 ศูนย์เทเวศน์

ซ่อมบำรุงระบบ WIFI หน้าห้องทะเบียนชั้น1 ศูนย์เทเวศน์

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจเช็คซ่อมบำรุงระบบเครือข่ายไร้สาย WIFI ติดตั้งหน้าห้องทะเบียน ชั้น 1 ศูนย์เทเวศน์ระบบเครือข่ายขัดข้องเนื่องจากอาคาร1 ชั้น 2 มีการปรับปรุงอาคาร ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้เดิoสายLANและติดตั้ง POE จ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับwifi สามารถใช้งานได้ตามปกติ

แก้ไขระบบเครือข่ายคณะบริหารธุรกิจ ห้อง 2310

แก้ไขระบบเครือข่ายคณะบริหารธุรกิจ ห้อง 2310

เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2555 สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าซ่อมบำรุงเครือข่าย ห้อง 2310 คณะบริหารธุรรกิจ ซึ่งสายใยแก้วนำแสงชำรุดจึงไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่าย มทร.พระนครได้ ทางสำนักวิทยบริการได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปแก้ไขเรียบร้อยแล้วและทดสอบระบบเครือข่ายสามารถใช้งานได้ตามปกติ 22 ก.พ. 2555 16.00น.