เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2554 สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปสำรวจระบบเครือข่ายที่คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์พณิชยการพระนคร เพื่อจัดทำแผนผังระบบเครือข่ายภายใน มทร.พระนคร และเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาในกรณีเครือข่่ายล่ม

DSCN3573-300x225 DSCN3572-300x225 DSCN3571-300x225 DSCN3567-300x225 DSCN3549-300x225 DSCN3548-300x225 DSCN3535-300x225 DSCN3534-300x225 DSCN3532-300x225 DSCN3531-300x225 DSCN3530-300x225 DSCN3529-300x225 DSCN3523-300x225 DSCN3522-300x225 DSCN3519-300x225 DSCN3517-300x225 DSCN3516-300x225

สำรวจเครือข่าย ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร ครั้งที่2/2554

Leave a Reply