เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2554 ทางบริษัท TCS ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่มาซ่อมบำรุงเปลี่ยน HDD. BlueCoat Proxy Server ซึ่งก่อนหน้านี้ชำรุด จึงทำให้ในช่วงเวลาดังกล่าวอาจจะมีผลกระทบทำให้ใช้งานระบบเครือข่ายไม่ได้

DSCN3582-300x225 DSCN3585-300x225 DSCN3589-300x225 DSCN3591-300x225 DSCN3592-300x225 DSCN3593-300x225

ซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

Leave a Reply